Η κύρια δραστηριότητα της DNGoods είναι η εισαγωγή, εμπορία και διανομή προϊόντων στον κλάδο των ζαχαρωδών και τυποποιημένων σνακ. Οι κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής: